1. Neteges de clavegueram privat ( particulars, comunitats, empreses, etc... ) i públic ( Ajuntaments, etc... )
 2. Desembús de canonades.
 3. Desembús de tubs de rentadores, rentaplats, cuines, piques, dutxes, etc...
 4. Neteja de sifons, arquetes, baixants.
 5. Buidat i rentat de fosses sèptiques amb aigua a pressió.
 6. Neteja de tot tipus de dipòsits, cisternes, depuradores, piscines.
 7. Neteja de pous i després rentats amb aigua a pressió.
 8. Neteja de pàrquings i garatges amb pistola a pressió o escombrats i rentats.
 9. Buidat de filtres de sílex ( Sorra Filtres de piscines ).
 10. Servei de manteniment de comunitats, xalets, restaurants, hotels, etc...
 11. Neteges de carrers, places, i terrasses amb pistola a pressió.
 12. Neteges preventives.
 13. Servei de detecció i localització d'arquetes, fosses, sifons, canonades que estiguin ocultes, mitjançant una sonda.
 14. Servei de càmera ( Inspeccions de canonades amb càmera ), amb un informe tècnic de la inspecció i gravació en cd.
 15. Neteja de bàcules d’empreses públiques o privades amb pistola a pressió
 16. Passem guia (de màxim 200 metres de llargada) a tubs, canalitzacions de llum, enllumenat, alta tensió, telefònica, etc.
 17. Netegem tot tipus de dipòsits de gasoil.
 18. Netejar basses i dipósits de plantes de formigó.
 19. Neteja de pous de bombeig.
 20. Neteja de llacs, basses, fonts i peixeres.
 21. Desembús per problemes d'arrels.
 22. Neteja de ponts i passants pluvials de carreteres.
 23. Netegem colectors d'obra pública.
 24. Aspiració d'aigua per problemes d'inundacions a baixos, soterranis, pàrguings, etc...

© 2009 Josep Cortés Carbonero Tel 622 58 30 77                                     Pàgina creada Per Jordi Ponsí Contacte